خدمان افرا کارتن :

 

تولید انواع کارتن های صادراتی و داخلی در ابعاد مختلف با بهترین کیفیت تولید و با بهترین کیفیت ورق

تولید انواع جعبه در ابعاد مختلف با بهترین کیفیت تولید با ورق هایی همچون سینگل فیس ( 2 لایه ) و EF , BF , CF

 تولید انواع کارتن های صادراتی و داخلی در ابعاد مختلف با بهترین کیفیت تولید و با بهترین کیفیت ورق

 

 

 

 

 

 

کارتن سازی افراکارتن ( علی اکبر مصیبی )