ورق 5 لایه :

ورق 5 لایه همانند ورق 3 لایه می مانند با این تفاوت که در ورق های 5 لایه از 3 لایه کاغذ که از بالا و پایین به 2 لایه کاغذ فلوت دار چسبیده اند تشکیل شده است.

شماتیک ورق 5 لایه :

شماتیک ورق 5 لایه