مزایای استفاده از تیغ های پرفراژ شده در دستگاه چاک :

  1. سرعت بیشتر در تولید و چاک زدن ورق های کارتن و جعبه
  2. افزایش طول عمر دستگاه چاک
  3. جلوگیری از ترکیدن ورق کارتن به خصوص در ورق های ضعیف
  4. سرعت تولید بیشتر در بخش چسب زدن
  5. شکیل تر و زیبا تر شدن کارتن ها و جعبه ها
  6. کاهش هزینه های تعمیرات دستگاه
  7. کاهش هزینه برق ( به خاطر سرعت تولید بیشتر)
  8. افزایش راندمان نیروی انسانی
  9. و ....
دستگاه چاک زن کارتن سازی
دستگاه چاک زن کارتن سازی

 

دستگاه چاک زن کارتن سازی
تیغه های پرفراژ شده دستگاه چاک زن
تیغه های پرفراژ شده دستگاه چاک زن

 

تیغه های پرفراژ شده دستگاه چاک زن
تیغه های پرفراژ شده دستگاه چاک زن