مرکب های یو وی  UV Inksباتوجه به آلودگی محیط زیست و زیانبار بودن حلال های  شیمیایی که در فرمولاسیون مرکب چاپ استفاده می شود.یکی از راه حل ها برای کاهش انتشار مواد شیمایی در محیط، استفاده از مرکب های یو وی (UV) می باشد.

 مرکب های یووی(UV) در حالت عادی خشک نمی شود. و فقط با تابش نور ماوراءبنفش(Ultra violet : UV ) خشک می شود. و حلالی را در محیط منتشر نمی کند.و زیانی برای چاپچی ندارد.


اجزاء سازنده مرکب یو وی عبارتند از :


1- رنگدانه (Pigment): 

که معمولا از رنگدانه های روتین در بازار می توان استفاده کرد.


2- پیش پلیمر(Pre-polymer):

رزین اصلی است که خواص اصلی  مرکب را مانند: چسبندگی، زمان خشک شدن ،براقیت، سازگاری و ... را تعیین می کند و دارای ویسکوزیته تقریبا بالایی است.


3- تکپار(Monomer):

این رزین معمولا دارای ویسکوزیته پایین تری نسبت به پیش پلیمر دارد. و برای تنظیم ویسکوزیته، و بهبود خواص جانبی مثل خیس سازی (Wetting) و ... بکار می رود. در حقیقت تکپار مانند حلال در مرکب های معمولی است.


4-آغازگر نوری(Photo  initiator):

این ماده نسبت به نور UV حساس است. و به محض تاباندن نور UV ،شروع به آزاد کردن رادیکال می کند. و واکنش بسپارش (Polymerization)  توسط پیش پلیمر و تکپار انجام می شود . تا در نهایت مرکب خشک  شود. اگر این ماده در مرکب وجود نداشته باشد مرکب حتی با تاباندن نور ماوراءبنفش خشک نمی شود.


5- افزودنیها:

برای بهبود خواص مرکب از افزودنیهایی مانند: همتراز کننده ها، خیس سازها، واکس صورت نیاز استفاده می شود.

مرکب یو وی