كاغذ زر ورق:

اگر 7 تا 8 پوند خمير بتواند 3000 فوت مربع كاغذ توليد كند به آن كاغذ تيشو يا زرورقي گفته مي شود . اين كاغذ را بصورت سخت يا نرم مي توان تهيه كرد . براي اينكه قابليت ضد رطوبتي پيدا كند بايد آن را توسط روشهاي مختلف اصلاح كرد . موارد استفاده بيشتر از نوع كاغذ بعنوان لفاف است مثلاً اين كاغذ را مي توان با موم آغشته كرد و با ساير مواد نظير آلومينيوم فويل بصورت چند لايه مورد استفاده قرار داد . كاغذهاي تيشو به علت صافي و نرمي و مقاومت پايين بيشتر براي حفاظت ميوه جات در مقابل گردوخاك ، استفاده مي شوند .

 

 

کاغذ زرورق
کاغذ زرورق