تعریف بسته بندی :

همه ما در زندگي روزمره خود با بسته بندي سروكار داريم اما اگر از ما خواسته شود تا آن را توضيح دهيم هر يك تصوير ذهني متفاوتي نسبت به ديگري داريم .

در استاندارد بريتا واژه بسته بندي بعنوان هنر يا عمليات مورد استفاده در آماده سازي كار براي حمل و نگهداري و يا تحويل به مشتري تعريف شده است و در تعريفي ساده تر مي توان بسته بندي را به ظرفي گفت كه مظروفي را در خود جاي مي دهد ليكن بهترين تعريف براي واژه بسته بندي توسط paine در سال 1962 داده شده است كه امروزه نيز اين تعريف به عنوان كامل ترين تعريف براي بسته بندي كاربرد دارد و به گفته آقاي پاين بسته بندي عبارت است از :

( چند نظريه در ارتباط با تعریف بسته بندی )

  • يك سيستم كه زمان تهيه كالا را جهت انتقال ، توزيع ، ذخيره ، خرده فروشي ، و مصرف كاهش مي دهد .
  • يك مفهوم تضمين كننده براي تحويل مطمئن كالا به آخرين مصرف كننده در شرايط مطلوب و يا حداقل هزينه .
  • يك عامل فني اقتصادي است كه هزينه تحويل كالا را به حداقل مي رساند در حالي كه فروش و در نتيجه سود حاصل از آن را به بالاترين حد افزايش مي دهد و در تعريفي ساده تر بسته بندي را مي توان پوششي از يك سيستم كه اصطلاحا كالا ناميده مي شود دانست و اگر بخواهيم تحويل در مفهوم بسته بندي را از گذشته هاي دور تا امروز ارزيابي كنيم بايد گفت : در گذشته پوشش بسته بندي كالاها فقط به عنوان حفاظت از كالا و نگهداري از آن بود كه نقش آن مقابله با مجموعه مخاطرات فيزيكي ، شيميايي شرايط حمل و نقل ، انبار و ... بوده است . اما پس از انقلاب صنعتي پوشش بسته بندي از جنبه ارتباطي – تبليغاتي كه به دليل رقابت فشرده تجاري و پاسخ به نياز مصرف كنندگان مطرح شده بود مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر پوشش بسته بندي هر دو نقش حفاظتي و تبليغاتي را ايفا مي كند و به عبارتي ديگر بسته بندي وظيفه انتقال پيام تكنولوژي به مصرف كننده را دارد و واسطه اي است ميان تكنولوژي و افراد مصرف كننده .