تکنولوژی ساخت کاغذ:

كاغذ براي اولين بار از كتان در چين تهيه شد و در سال 1844 فردريچ كلر آلماني توانست از چوب خمير كاغذ را تهيه كند در حال حاضر از چوب درختاني نظير كاج ، صنوبر ، چنار ،‌ افرا ،‌ بلوط ، گردو و ... براي تهيه كاغذ استفاده مي شود البته نوع چوب در كيفيت كاغذ توليدي نقش مهمي دارد بطور مثال كاغذ توليدي از چوب سخت نرمتر بوده و از استقامت پايين تري نسبت به كاغذ حاصل از چوب نرم ( برگ سوزنيها ) برخوردار است قسمت اعظم ساختمان چوب را سلولز و همي سلولز تشكيل مي دهد كه اين تركيبات در ساختمان فيبرها قرار دارند در تهيه كاغذ آب توسط لايه لاملافيبر جذب شده و باعث تورم آن مي گردد براي تهيه كاغذ اولين قدم تهيه خميره كاغذ مي باشد و از روشهاي مختلفي براي تهيه پالپ استفاده مي شود اين روشها عبارتند از :

1- روش مکانیکی

2-روش شیمیایی

3-روش نیمه شیمیایی