شرایط نگهداری کارتن و جعبه:

 

رطوبت :

مواد اولیه ساخت کاغذ و مقوا الیاف های چوبی که خاصیت جذب رطوبت را دارد به همین دلیل کارتن ها و جعبه ها نیز قابلیت  جذب رطوبت را در خود دارند.اگر در زمان تولید ورق های کارتن و جعبه

از مواد افزودنی ضد رطوبت استفاده نشود , کارتن ها و جعبه ها رطوبت را به خود جذب می کنند و خراب می شوند.بنابراین رطوبت از مهمترین دلایل خراب شدن کارتن و جعبه است چرا کا با جذب رطوبت لایه های ورق آن سست شده و از هم جدا می شود.

نور :

نور بدون افزایش دما و به تنهایی اثر چندانی روی مقوا ندارد اما  نور اثراتی را می تواند در کارتن و جعبه به جا بگذارد که عبارت اند از : تغییر رنگ ظاهری و سطحی، کمرنگ شدن علایم چاپی و در صورت استفاده از چسب ، تضعیف اتصال های کارتن و جعبه.

 

دما:

دما  باعث خشکی الیاف ورق های کارتن و جعبه می شود و در صورتی که شدید باشد باعث تغییر رنگ , سوختن ورق و خمیدگی کارتن یا جعبه می شود.

 

گرد و غبار :

گرد و غبار فقط باعث از بین رفتن قدرت اتصالات چسبی بین کارتن یا جعبه می شود. گرد و غبار هیچ تاثیری در برابر کارتن ها یا جعیه هایی که با منگه به هم اتصال پیدا کرده اند , ندارد.

 

روغن و مواد چرب :

باعث تضعبف مواد اولیه کارتن و جعبه می شوند.

 

اسید :

چه  اسید قوی باشد چه  اسید ضعیف باشد باعث از بین رفتن کارتن یا جعبه می شود.