انواع کارتن:

 

کارتن ها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) کارتن های عادی

ب) کارتن های مدل دار یا دایکاتی

 

 

کارتن های عادی:

به کارتن هایی گفته می شود که توسط دستگاه هایی همچون دستگاه برش و دستگاه چاک تبدیل به کارتن می شود. به این دسته از کارتن ها , کارتن های مادر نیز گفته می شود.

 کارتن عادی

کارت های مدل دار یا دایکاتی:

این دسته از کارتن ها توسط قالب های فلزی ( توسط دستگاه دایکات ) تبدیل به کارتن می شوند.کارتن های سرد خانه ای , کارتن های بدون درب , کارتن های یک درب , کارتن های دسته دار , کارتن های تلسکوپی از جمله کارتن های مدل دار یا دایکاتی است.

 

کارتن های سردخانه ای :

این کارتن ها دارای سوراخ هایی در بدنه کارتن هستند که بیشتر در کارتن های صنایع دریایی , لبنی و میوه مورد مصرف واقع می شوند.

 کارتن میوه                                کارتن صنایع غذایی

کارتن های یک درب:

این کارتن ها از یک سمت فاقد ورق می باشند که بیشتر  برای نمایش محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

 کارتن یک درب (نمایش محصول )

کارتن های بدون درب:

این مدل از کارتن ها بیشتر برای محصولاتی همچون اجاق گاز , یخچال و از این قبیل محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.

 کارتن یخچال

کارتن های دسته دار:

این مدل از کارتن ها در بسته بندی قطعات فلزی بیشتر مورد استفاده واقع می شود.

کارتن فلزی 

 کارتن های تلسکوپی:

 این کارتن ها بیشتر برای بسته بندی موز به کار می رود.

 

 کارتن موز

                              کارتن موز